Adres

Grote Kerk Nijkerkerveen
Nieuwe Kerkstraat 75
3864EC Nijkerkerveen
Bekijk op de kaart >>
 
De Voorpost
Nieuwe Kerkstraat 81
3864EC Nijkerkerveen
033-2572766
Bekijk op de kaart >>
 
Home > gemeentewerk > Evangelisatiecommissie

Over Evangelisatiecommissie

Informatie

De evangelisatiecommissie ziet als haar taak de verbreiding en bekendmaking van het Evangelie in ons dorp. Daarnaast probeert de evangelisatiecommissie actief bij te dragen aan de opbouw van de gemeente en doet periodiek verslag aan de kerkenraad van de ondernomen activiteiten. Zij valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De commissie kent een vijftal activiteiten:
1. Het organiseren van het Vakantie-Bijbel-Werk. Dit is een actie van een paar dagen tijdens een van de schoolvakanties, bedoeld om met kinderen en hun ouders het Evangelie te delen. Alle onderdelen zoals zingen, vertellen, spelletjes, samenzijn en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven. Het wordt gehouden op de woensdag en donderdag van de herfstvakantie en vindt plaats in dorpshuis ‘Concordia’ .
2. Het bezoeken van nieuw ingekomenen in onze gemeente; en het bezoeken van passief geregistreerde leden die zich als niet-kerkelijk beschouwen. Het bezoekwerk wordt in nauw overleg met de wijkouderlingen van de te bezoeken personen gecoördineerd.
3. Zingen na de avonddienst. Elke tweede zondag van de maand, met uitzondering van de maanden mei, juni, juli en augustus is er na de avonddienst een half uur gelegenheid in ‘De Voorpost’ om met elkaar psalmen en geestelijke liederen te zingen.

Contact

Naam:L.W. van der Sluijs
E-mailadres:predikant@hervormdnijkerkerveen.nl

© 2013-2022 Hervormde Gemeente Nijkerkerveen - Techniek, design & onderhoud: Edwin Rakhorst - Inloggen
Voor het optimaal gebruik van deze website, zijn er een aantal cookies geplaatst. Met het gebruik van deze website gaat u hiermee automatisch akkoord.