Livestream

Adres

Grote Kerk Nijkerkerveen
Nieuwe Kerkstraat 75
3864EC Nijkerkerveen
Bekijk op de kaart >>
 
De Voorpost
Nieuwe Kerkstraat 81
3864EC Nijkerkerveen
033-2572766
Bekijk op de kaart >>
 

Kerkelijke gebouwen


Grote Kerk Nijkerkerveen

Informatie

De naam van de familie Van Dijkhuizen (zie de plakette in het portaal) is nauw met de hervormde Gemeente van Nijkerkerveen verbonden. Rond de eeuwwisseling in 1900 verkeerde de bewoners van het buurtschap Nijkerkerveen in zeer armoedige omstandigheden. Kerkelijk behoorden zij tot de Hervormde Gemeente van Nijkerk. Dat hield in dat als de inwoners van het Veen naar de kerk wilden, een half uur moesten lopen. Echter sinds het jaar 1896 werd er elke zondagmiddag in één van de lokalen van de Christelijke school een kerkdienst gehouden. Later werd er ook catechetisch onderwijs gegeven. Dat was uiteraard een noodoplossing. Maar een eigen kerkgebouw te laten bouwen ging ver boven de begroting van de in armoede verkerende bewoners van het Veen. De heer Aalbert van Dijkhuizen te Nijkerk was zeer sterk bewogen met het buurtschap Nijkerkerveen; het was dan ook zijn wens dat er in Nijkerkerveen een kerkgebouw zou verrijzen, van waaruit de geestelijke zorg en bijstand van de bewoners verder kon plaatsvinden. Een ernstige ziekte en zijn overlijden maakten hem de uitvoering van deze plannen onmogelijk, maar zijn kinderen, zoon Aart van Dijkhuizen en dochter Wilhelmina van Dijkhuizen hebben op voortreffelijke wijze de plannen van hun vader verwezenlijkt, door een stijlvolle kerk te laten bouwen, die op 9 december 1908 ingebruik werd genomen, waarbij de familie Van Dijkhuizen zelf ook aanwezig was. De architect van de kerk was de heer Pothoven uit Amersfoort en het bedrijf dat de bouw van de kerk heeft gerealiseerd was de firma Blanken, eveneens uit Amersfoort. De reeds genoemde familie Van Dijkhuizen liet in het jaar 1911 ook een fraaie pastorie bouwen tegenover de kerk. Op 2 oktober 1911 werd de Hervormde Gemeente Nijkerkerveen tot een zelfstandige gemeente verklaard door de provinciale kerkvergadering van Gelderland. De naam van de familie van Dijkhuizen leeft voort in de van Dijkhuizenstraat in Nijkerkerveen.


De kerk werd op het einde van de jaren zestig uitgebreid door de scheidingsmuur tussen de kerkruimte en de achterliggende consistorie-kamer te verwijderen, en de preekstoel tegen de achtermuur te plaatsen. Zodoende kon het aantal zitplaatsen worden uitgebreid tot het huidige aantal van ± 450. In het jaar 1989 werden nieuwe glas-in-lood ramen aangebracht en in 1991 werd de nieuwe verlichting rondom de kerk gerealiseerd. In april 1992 werd het oude mechanische uurwerk van de toren vervangen door een elektrische en tevens computergestuurd uurwerk, waardoor de nieuwe wijzerplaten altijd de juist tijd aangeven. Tevens werd een nieuwe luidklok opgehangen, waardoor de toren over een zogenaamd Tweegelui beschikt. Dit tweegelui wordt nu gevormd door de oude luidklok uit 1908, met toonhoogte Cis met een gewicht van 225 kg. En de nieuwe klok met de lagere toonhoogte B, met een gewicht van 320 kg.

Op luidklokken staat meestal een randschrift. Op het oude luidklok staat
geschreven: s HEEREN stem roept u tot Hem . Op de nieuwe luidklok werd het volgende randschrift aangebracht (een oud-Nederlands rijm uit het jaar 1666): Zo menigmael gy hoort deez held ren klockeslagh gedenkt aandachtiglyk aan uwen jongsten dagh . Aan de andere zijde van de klok staat te lezen Soli Deo Gloria . Op deze wijze wordt elke zondag opgeroepen om op te gaan naar Gods huis. Zie wij staan gereed, om naar Gods Huis te gaan; kom, ga met ons en doe als wij! (Psalm 122:1).

In het jaar 1921 heeft de familie Van Dijkhuizen de kerkvoogdij een orgel,
wat nu het rugwerk is, geschonken. Dit orgel was afkomstig uit de
Gereformeerde Kerk te Ermelo en is gebouwd rond jaar 1800. Men vermoedt, dat het vroeger een ballustrade-orgel is geweest. In 1930 is dit orgel gerestaureerd door de fa. Koch te Apeldoorn. In 1953 is het orgel wederom door genoemde firma gerestaureerd en tevens uitgebreid met een nieuw bovenwerk, wat nu het hoofdwerk is. Op 3 maart 1954 is toen het
gerestaureerde en vernieuwde orgel in gebruik genomen. Daar de toestand van het orgel meer en meer verslechterde en het orgel op een minder adequate wijze werd onderhouden, werd het noodzakelijk geacht
zowel het orgel als het kastwerk te restaureren en deels te vernieuwen. Deze restauratie is uitgevoerd door de fa. E. Leeflang BV te Apeldoorn. Het resultaat hiervan kunt u iedere kerkdienst beluisteren en zien. Op 6 februari 1982 is het gerestaureerde orgel in gebruik genomen. Het orgel telt zeven stemmen op het hoofdwerk, zes stemmen op het rugwerk en één op het pedaal. Het orgel wordt vakkundig en met regelmaat onderhouden door fa. Reil te Heerden.

 

Adresgegevens

Nieuwe Kerkstraat 75
3864EC Nijkerkerveen
kerkrentmeesters@hervormdnijkerkerveen.nl

Op de kaart


Grotere kaart weergeven

Contact

Naam:Gerard van Putten
Telefoon:0342-461760
Email:kerkrentmeesters@hervormdnijkerkerveen.nl

Foto's

    
© 2013-2024 Hervormde Gemeente Nijkerkerveen - Techniek, design & onderhoud: Edwin Rakhorst - Inloggen
Voor het optimaal gebruik van deze website, zijn er een aantal cookies geplaatst. Met het gebruik van deze website gaat u hiermee automatisch akkoord.