Livestream

Adres

Grote Kerk Nijkerkerveen
Nieuwe Kerkstraat 75
3864EC Nijkerkerveen
Bekijk op de kaart >>
 
De Voorpost
Nieuwe Kerkstraat 81
3864EC Nijkerkerveen
033-2572766
Bekijk op de kaart >>
 

Informatie Coronamaatregelen & Reserveren kerkdiensten


Informatie

Beste gemeentelid, Beste gast,

Het is momenteel mogelijk onze kerkdiensten te bezoeken. Met inachtneming van de huidige richtlijnen vanuit de overheid en PKN kunnen wij momenteel maximaal 70 personen welkom heten tijdens onze diensten. Om ervoor te zorgen dat dit op een gestructureerde manier gebeurd, is het verplicht om vooraf te reserveren voor een dienst. Dit geeft de kerkenraad inzicht in het aantal bezoekers van de kerkdiensten. Via deze pagina is het mogelijk om voor een (of meerdere) kerkdiensten te reserveren. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om de diensten te beluisteren via onze Livestream.

Uiteraard geldt ten alle tijde dat u zich dient te houden aan de richtlijnen vanuit het RIVM en de PKN. Hiervoor is een gebruiksplan opgesteld door de Kerkenraad, met hierin alle regels omtrent het houden van kerkdiensten. We verzoeken u om deze door te nemen, voordat de plaatsen gereserveerd worden.

Gebruiksplan kerkgebouw

Gemeente: Hervormde gemeente
Betreft gebouw: Grote Kerk Nijkerkerveen
Versie: 2
Datum: 3 november 2020
Eigenaar gebruiksplan: Kerkenraad

Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio. Indien gewenst is het gebruiksplan hier als PDF te downloaden.

Diensten conform de RIVM-richtlijnen

• We houden om 9.30 uur en 18.30 uur zondagse kerkdiensten met een maximum van 70 personen. Dit aantal is excl. 10 personen die een functie hebben: 1 predikant, 4 kerkenraadsleden, 3 commissieleden, 1 koster en 1 organist.

Algemene afspraken

• anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
• mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
• de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
• op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

Ventilatie

We zullen de kerk tijdens de diensten ventileren via de deur van de torenkamer en een raam voorin de kerk. De gordijnen worden niet gesloten. De eerste 4 banken van beide vakken worden niet gebruikt zodat mensen niet onder het open raam zitten. De ventilatie na de dienst gebeurt dmw. de deuren enige tijd open te zetten. Coördinatoren zullen voor de ventilatie zorgdragen.

Mbt. capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

• voor iedere bezoeker dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. We geven dit aan dmv. pijlen voor de looproute en met stickers.
• huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Ook dit geven we dmv. stickers aan.
• het aantal gemeenteleden dat we via het kerkblad uitnodigen zich aan te melden via de website is 70.

Concrete uitwerking

• er zijn 5 coördinatoren: 1 buiten bij de deur, 1 in de hal, 1 achterin de kerk, 1 voorin de kerk, 1 op het parkeerplein
• bij binnenkomst in de hal wordt persoonlijk gevraagd naar de gezondheid van de mensen en wordt de aanmelding met een namenlijst gecontroleerd
• een poster in de hal geeft de algemene richtlijnen aan: geen handen schudden, de handen regelmatig wassen, hoesten/ niezen in de elleboog, deel geen materialen (zoals telefoon) met anderen
• bij het verlaten van de kerk is er 1 coördinator in het middenpad halverwege, 1 voorin bij de deur naar de consistorie, 1 bij de buitendeur links en 1 bij de buitendeur rechts
• naast dit gebruiksplan is er een afsprakenlijst en een plattegrond
• de deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken
• er is in de hal een desinfecterend middel
• de kapstokken voor jassen mogen niet worden gebruikt
• iedereen zal worden verzocht niet buiten met elkaar te blijven praten
• op het kerkplein wordt met markeringen aangegeven dat mensen anderhalve meter afstand dienen te houden
• het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum worden beperkt, mensen wordt geadviseerd thuis naar de wc te gaan. Bij uitzondering is het toilet beschikbaar. Ook hier zal de hygiëne worden gehandhaafd.

Gerelateerd aan de samenkomst

Gemeentezang

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Ook neuriën is niet toegestaan.

Gebruik van de sacramenten

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal zal de kerkenraad verantwoorde wijze keuzes maken en deze te zijner tijd bekendmaken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden.

Collecteren

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Er is uitsluitend de mogelijkheid van digitaal collecteren of het geven van giften op andere dagen dan de zondag.

Taakomschrijving

coördinatoren

De coördinatoren dragen een badge. Op een plattegrond is aangegeven waar ze staan.

kerkenraad, diaconie en voorganger

• Het consistoriegebed wordt gedaan met max. 4 personen in de consistorie.
• Geen handdruk maar een hoofdknik met de hand op het hart.

techniek

Na de dienst zal de technische apparatuur worden ontsmet (denk aan microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers, alsook de Bijbel op de preekstoel).

© 2013-2022 Hervormde Gemeente Nijkerkerveen - Techniek, design & onderhoud: Edwin Rakhorst - Inloggen
Voor het optimaal gebruik van deze website, zijn er een aantal cookies geplaatst. Met het gebruik van deze website gaat u hiermee automatisch akkoord.