Adres

Grote Kerk Nijkerkerveen
Nieuwe Kerkstraat 75
3864EC Nijkerkerveen
Bekijk op de kaart >>
 
De Voorpost
Nieuwe Kerkstraat 81
3864EC Nijkerkerveen
033-2572766
Bekijk op de kaart >>
 
Home > gemeentewerk > Mannenvereniging David

Over Mannenvereniging David

Informatie

Per 28 augustus 2006 is onze mannenvereniging ‘David’ opgericht. De vereniging telde op haar eerste reguliere vergadering 23 leden. Soms denk je zoveel verenigingswerk dat is niet bij te benen, een avondje thuis moet men niet verwaarlozen en ook in acht nemen. Toch is bezig zijn met Gods Woord een allernoodzakelijkst bezig-zijn voor ons geestelijk leven in een nauwe en tere band met onze God. We hopen en bidden dan ook dat het clubwerk, de gemeenteavonden, gesprekskringen, Bijbellezingen, catechisaties, vrouwenvereniging en ook onze mannenvereniging trouw bezocht zullen worden. We hopen en verwachten dat nieuwe leden zich zullen verenigen met ons, om die leerzame en vruchtbare avonden met ons te ondervinden. Vooruitlopend op onze programmering van deze winter vermelden we reeds dat er ook weer open avonden gehouden worden, waarvoor elk gemeentelid wordt uitgenodigd.

Bstuur bestaad uit de volgende personen

1e Voorzitter             dhr. J. Mulder

2e Voorzitter             ds. L.W. van der Sluijs

Secretaris                 dhr. H. van de Bunt

Penninmeester          dhr. M. Vastenburg

Algemeen secundus   dhr. M. van Essen

Contact

Naam:Mijndert Vastenburg
E-mailadres:mijndert.vastenburg@kpnmail.nl

© 2013-2024 Hervormde Gemeente Nijkerkerveen - Techniek, design & onderhoud: Edwin Rakhorst - Inloggen
Voor het optimaal gebruik van deze website, zijn er een aantal cookies geplaatst. Met het gebruik van deze website gaat u hiermee automatisch akkoord.